Microsoft Windows 7 Ultimate x86 MSDN
BIÊN CƯƠNG'BLOG: Việt--Windows 7 (trước đây có tên là Blackcomb and Vienna) là phiên bản tiếp theo của Microsoft Windows, hệ điều hành do tập đoàn Microsoft xây dựng và phát triển dành cho máy tính cá nhân gồm các loại máy tính để bàn, máy tính xách tay, các loại Tablet PC và các máy tính trung tâm truyền thông tại nhà và cơ quan.
Năm 2007 Microsoft đã công bố kế hoạch phát triển Windows 7 trong vòng 3 năm và được bắt đầu ngay sau khi phiên bản trước Windows 7 là Windows Vista được phát hành, tuy nhiên Microsoft cũng lưu ý ngày phát hành chính thức của Windows 7 sẽ được xác định căn cứ vào chất lượng sản phẩm.

Không giống như Windows Vista, Windows 7 dự định gia tăng phần cập nhập với mục tiêu có thể tương thích được với tất cả các driver, các ứng dụng và phần cứng hiện có. Trong buổi giới thiệu sản phẩm năm 2008, Microsoft đã đặt mục tiêu hỗ trợ đa cảm ứng, Windows Shell được thiết kế lại với thanh tác vụ mới, một hệ thống mạng trong gia đình có tên HomeGroup và những cải tiến trong các hoạt động. Một số ứng dụng có trong các phiên bản Mocrosoft Windows trước đáng kể nhất là Windows Mail (trước đây có tên là Outlook Express), Windows Movie Maker và Windows Photo Gallery thì trong phiên bản này không còn nữa. Thay vào đó các ứng dụng này sẽ nằm trong bộ Windows Live Essentials và được cung cấp riêng.
Windows 7 – Là phiên bản tiếp theo của hệ điều hành Windows dành cho máy tính cá nhân, là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Microsoft và người dùng Windows trên khắp thê giới mỗi ngày. Chúng tôi đặ biệt quan tâm đến những gì người dùng cho là quan trọng với họ và sẽ làm cho máy tính của họ hoạt động theo cách mà họ muốn – những thứ như nâng cao độ tin cậy, khả năng đáp ứng nhanh, khởi động và tắt máy nhanh. Chúng tôi cũng cố gắng làm cho công việc hàng ngày của người dùng trở nên dễ dàng hơn bằng cách kết nối và đồng bộ hóa máy tính với các thiết bị, duyệt web và quản trị mạng tại gia đình.

Tất nhiên, chúng tôi cũng đem đến cho Windows 7 những tính năng mới, nhờ đó người dùng có thể làm được những công việc mà họ khó (hoặc không thể) làm được với máy tính trước đây. Chúng tôi đã làm việc hết sức mình để đảm bảo có được phiên bản Windows 7 chạy được trên bất kỳ máy tính cá nhân nào và tương thích được với bất kỳ chương trình nào đã hoạt động tốt trên Windows Vista, và vì thể việc nâng cấp trên nền Windows Vista sẽ trở nên rất đơn giản.
Đặc điểm:
* Windows 7 có một số tính năng mới như những tiến bộ trong nhận dạng cảm ứng, giọng nói và chữ viết tay, hỗ trợ các ổ đĩa ảo, cải thiện hoạt động của máy tính trên các bộ xử lý đa nhân, cải thiện chức năng khởi động và các cải tiến căn bản khác.

* Theo các báo cáo được gửi tới TG Daily, Milestone 1 một phiên bản của Windows 7 có thêm phần hỗ trợ cho các hệ thống sử dụng các loại card đồ họa không đồng nhất của các nhà sản xuất khác nhau và phiên bản mới của Windows Media Center. Milestone 1 còn tích hợp cả các Gadget vào Windows Explorer, một Gadget vào Windows Media Center – Gadget là khả năng gắn hay loại bỏ một mục vào Start Menu và thanh tác vụ Taskbar – giúp cải thiện các tính năng truyền thông, tích hợp XPS Essentials Pack, Windows PowerShell có tích hợp Scripting Environment (ISE), và ứng dụng máy tính điện tử Calculator nhiều dòng với chế độ Programmer and Statictics kèm theo mỗi phép biến đổi.

* Các báo cáo cũng cho biết công cụ phản hồi trong Milestone 1 đã liệt kê một số tính năng sắp ra đời: khả năng khôi phục lại các thiết lập cho Internet Explorer đối với các tài khoản Windows Live, bản cập nhật của Paint và Wordpad và tiến trình cài đặt trong vòng 10 phút. Ngoài ra, các công cụ giúp kết nối mạng cải thiện cũng có thể được thêm vào.

* Control Panel có thêm nhiều mục mới được thêm vào như: Acclerators, ClearType Text Tuner, Display Color Calibration Wizard, Gadgets, Infrared, Recovery, Troubleshooting, Workspaces Center, Location and Other Sensors, Credential Manager, Biometric Devices, System Icons, Windows Solution Center và Display. Ứng dụng Windows Security Center đã được đổi tên thành Windows Solution Center (và Windows Health Center trong các phiên bản trước) kết hợp chức năng bảo mật và chức năng bảo trì hoạt động của máy tính.

* Thanh tác vụ đã có sự thay đổi đáng kể, phần Quick Lauch được ghép vào các nút nhằm tạo ra thanh tác vụ nâng cao hay một ứng dụng mà Microsoft đã đề cập đến như một “Superbar”.
Thanh tác vụ nâng cao này cũng hỗ trợ chức năng Jump Lists giúp người dùng dễ dàng truy cập tới các ứng dụng phổ biến.

* Theo như các thông tin trong cuộc họp PDC 2008, tổ chức từ ngày 27-30 tháng 10 năm 2008, các vấn đề thảo luận về Windows 7 sẽ xoay quanh chủ đề “những cải tiến đối với thanh tác vụ, Start Menu, các thumbnail và các thành phần trên desktop”, một thư viện mạng API mới hỗ trợ để xây dựng các dịch vụ web trên nền SOAP với ngôn ngữ bản địa (ngược lại với .NET dựa trên các dịch vụ web WCF), các tính năng mới nhằm thu ngắn thời gian cài đặt các ứng dụng, giảm thiểu các thông báo UAC, đơn giản hóa việc cập nhập các gói cài đặt [56] và nâng cao khả năng hỗ trợ toàn cầu thông qua thư viện API mới Extended Linguistic Services. Windows 7 cũng bao gồm một ngăn chứa Fire Wire (IEEE 1294) hỗ trợ hoàn toàn IEEE 1394b với các tốc độ dữ liệu S800, S1600 và S3200.

* Tại WinHEC 2008, Microsoft cũng tuyên bố Windows 7 có thể hỗ trợ dải màu 30-bit và 48-bit cùng với gam màu rộng scRGB (đối với HDMI 1.3 có thể chuyển đổi và xuất ra dưới dạng gam màu xvYCC). Các chế độ màn hình Windows 7 hỗ trợ gồm có 16-bit sRGB, 24-bit sRGB, 30-bit sRGB, 30-bit với dải mày sRBG mở rộng và scRGB 48-bit.

English--Windows 7 (formerly codenamed Blackcomb and Vienna) is the next release of Microsoft Windows, an operating system produced by Microsoft for use on personal computers, including home and business desktops, laptops, Tablet PCs, and media center PCs.
Microsoft stated in 2007 that it is planning Windows 7 development for a three-year time frame starting after the release of its predecessor, Windows Vista, but that the final release date will be determined by product quality.

Unlike its predecessor, Windows 7 is intended to be an incremental upgrade with the goal of being fully compatible with existing device drivers, applications, and hardware. Presentations given by the company in 2008 have focused on multi-touch support, a redesigned Windows Shell with a new taskbar, a home networking system called HomeGroup, and performance improvements. Some applications that have been included with prior releases of Microsoft Windows, most notably Windows Mail (formerly Outlook Express), Windows Movie Maker, and Windows Photo Gallery, are no longer included with the operating system; they are instead offered separately as part of the Windows Live Essentials suite.
Windows 7 - It's the next version of Windows for PCs, and it's the result of working hand-in-hand with our partners and with people who use Windows in the real world every day. We're paying particular attention to the things they're telling us are important to them and will make their PCs work the way they want them to - things like enhanced reliability, responsiveness, and faster boot and shut-down. We're also trying to make their everyday tasks easier, like connecting and syncing devices, browsing the web, and managing a home network.

Of course, we're also working on new capabilities, so people will be able to do things with Windows 7 that were difficult (or perhaps impossible) to do with PCs before. Finally, we're working hard to ensure that Windows 7 will run on any PC and work with any program that works today with Windows Vista, so upgrading from Windows Vista will be easy.
FEATURES:

* Windows 7 includes a number of new features, such as advances in touch, speech, and handwriting recognition, support for virtual hard disks, improved performance on multi-core processors, improved boot performance, and kernel improvements.

* According to reports sent to TG Daily, the Milestone 1 build of Windows 7 adds support for systems using multiple heterogeneous graphics cards from different vendors and a new version of Windows Media Center. New features in Milestone 1 also reportedly include Gadgets being integrated into Windows Explorer, a Gadget for Windows Media Center, the ability to visually pin and unpin items from the Start Menu and Taskbar, improved media features, the XPS Essentials Pack being integrated, Windows PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE), and a multiline Calculator featuring Programmer and Statistics modes along with unit conversion.

* Reports indicate that a feedback tool included in Milestone 1 lists some coming features: the ability to store Internet Explorer settings on a Windows Live account, updated versions of Paint and WordPad, and a 10-minute install process. In addition, improved network connection tools might be included.

* Many new items have been added to the Control Panel including: Accelerators, ClearType Text Tuner, Display Color Calibration Wizard, Gadgets, Infrared, Recovery, Troubleshooting, Workspaces Center, Location and Other Sensors, Credential Manager, Biometric Devices, System Icons, Windows Solution Center, and Display. Windows Security Center has been renamed the Windows Solution Center (Windows Health Center in earlier builds) which encompass both security and maintenance of the computer.

* The taskbar has seen the biggest visual changes, where the Quick Launch has been merged with the buttons to create an enhanced taskbar or what Microsoft internally refers to as the "Superbar". This enhanced taskbar also enables the Jump Lists feature to allow easy access to common tasks.

* According to released PDC 2008, which was held 27-30 October 2008, session information, Windows 7 discussions will cover "enhancements to the taskbar, Start Menu, thumbnails and their desktop elements", a new networking API with support for building SOAP based web services in native code (as opposed to.NET based WCF web services), new features to shorten application install times, reduced UAC prompts, simplified development of installation packages,[56] and improved globalization support through a new Extended Linguistic Services API. Windows 7 will also contain a new FireWire (IEEE 1394) stack that fully supports IEEE 1394b with S800, S1600 and S3200 data rates.

* At WinHEC 2008 Microsoft announced that color depths of 30-bit and 48-bit would be supported in Windows 7 along with the wide color gamut scRGB (which for HDMI 1.3 can be converted and output as xvYCC). The video modes supported in Windows 7 are 16-bit sRGB, 24-bit sRGB, 30-bit sRGB, 30-bit with extended color gamut sRGB, and 48-bit scRGB.

Các bạn dùng phần mềm Hash my file lấy mã của file cần check nhé:

Windows 7 Ultimate (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x86_dvd_X15-65921.isoDate Posted (UTC): 8/6/2009 4:57:23 PMSHA1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610ISO/CRC: C1C20F76

Windows 7 Ultimate (x86) - DVD (English)
File Name: en_windows_7_ultimate_x86_dvd_x15-65921.iso
Date Posted (UTC): 8/6/2009 9:59:56 AM
Size: 2 501 894 144 bytes
MD5: D0B8B407E8A3D4B75EE9C10147266B89
SHA1: 5395DC4B38F7BDB1E005FF414DEEDFDB16DBF610
ISO/CRC: C1C20F76Mã cung cấp để kiểm chứng đây:
http://msdn.microsoft.com/en-us/subs.../cc137115.aspx

Rar: 11part x200MB + 1part 6Mb= 2.26Gb
After unrar: ISO file 2.3GB

Dowload Link:

http://www.mediafire.com/?sharekey=5f539c9bd864d7eded24a28
Pass ( nếu có ) : garivamaxo hoăc: www.shoptinhoc.com

Mirror hotfile cho các file bị broken ở MF:
Share on Google Plus

About Mr.Cuong

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại blog của mình.
Nếu cảm thấy blog có nhiều bài hữu ích , các bạn hãy Bookmark(nhấn Ctrl_D) hoặc Đăng kí nhận tin qua RSS site mình để không bỏ qua các bài viết tiếp theo của mình. Chúc các bạn vui vẻ !