Lệnh Run trong Windows--Hay


BIÊN CƯƠNG'BLOG: Lệnh Run trong Windows
- Accessibility Controls ( chương trình cơ bản có trong Win) = access.cpl
- Add Hardware Wizard ( tự động dò tìm phần cứng) = hdwwiz.cpl
- Add/Remove Programs ( thêm hoặc gỡ chương trình) = appwiz.cpl
- Administrative Tools ( công cụ quản trị) = control admintools
- Automatic Updates ( tự động cập nhật) = wuaucpl.cpl
- Bluetooth Transfer Wizard ( khởi động Bluetooth) = fsquirt
- Calculator ( máy tính ) = calc
- Certificate Manager = certmgr.msc
- Character Map ( bảng ký tự) = charmap
- Check Disk Utility ( kiểm tra đĩa) = chkdsk
- Clipboard Viewer ( mở clipboard) = clipbrd

- Command Prompt (mở cửa sổ Dos) = cmd
- Component Services ( quản lý các thành phần ) = dcomcnfg
- Computer Management (quản lý máy) = compmgmt.msc
- Date and Time Properties ( thuộc tính ngày giờ) = timedate.cpl
- DDE Shares ( chia sẻ DDE) = ddeshare
- Device Manager ( quản lý thiết bị = devmgmt.msc
- Direct X Control Panel (If Installed)* = directx.cpl
- Direct X Troubleshooter = dxdiag
- Disk Cleanup Utility ( quét rác) = cleanmgr
- Disk Defragment ( chống phân mảnh đĩa) = dfrg.msc
- Disk Management (quản lý đĩa) = diskmgmt.msc
- Disk Partition Manager (quản lý phân vùng) = diskpart
-Display Properties = control desktop
-Display Properties= desk.cpl
-Display Properties (w/Appearance Tab Preselected)= control color
- Dr. Watson System Troubleshooting Utility (sử lý lỗi hệ thống)= drwtsn32
- Driver Verifier Utility= verifier
- Event Viewer= eventvwr.msc
- File Signature Verification Tool= sigverif
- Findfast= findfast.cpl
- Folders Properties= control folders
- Fonts= control fonts
- Fonts Folder= fonts
- Free Cell Card Game= freecell
- Game Controllers= joy.cpl
- Group Policy Editor (XP Prof)= gpedit.msc
- Hearts Card Game= mshearts
- Iexpress Wizard= iexpress
- Indexing Service= ciadv.msc
- Internet Properties= inetcpl.cpl
- IP Configuration (Display Connection Configuration)= ipconfig /all
- IP Configuration (Display DNS Cache Contents)= ipconfig /displaydns
- IP Configuration (Delete DNS Cache Contents)= ipconfig /flushdns
- IP Configuration (Release All Connections)= ipconfig /release
- IP Configuration (Renew All Connections)= ipconfig /renew
- IP Configuration (Refreshes DHCP & Re-Registers DNS)= ipconfig /registerdns
- IP Configuration (Display DHCP Class ID)= ipconfig /showclassid
- IP Configuration (Modifies DHCP Class ID)= ipconfig /setclassid
- ava Control Panel (Nếu cài)= jpicpl32.cpl
- Java Control Panel (Nếu cài)= javaws
- Keyboard Properties= control keyboard
- Local Security Settings= secpol.msc
- Local Users and Groups= lusrmgr.msc
- Logs You Out Of Windows= logoff
- Microsoft Chat= winchat
- Minesweeper Game= winmine
- Mouse Properties= control mouse
- Mouse Properties= main.cpl
- Network Connections= control netconnections
- Network Connections= ncpa.cpl
- Network Setup Wizard= netsetup.cpl
- Notepad= notepad
- Nview Desktop Manager (Nếu cài)= nvtuicpl.cpl
- Object Packager= packager
- ODBC Data Source Administrator= odbccp32.cpl
- On Screen Keyboard= osk
- Opens AC3 Filter (Nếu cài)= ac3filter.cpl
- Password Properties= password.cpl
- Performance Monitor= perfmon.msc
- Performance Monitor= perfmon
- Phone and Modem Options= telephon.cpl
- Power Configuration= powercfg.cpl
- Printers and Faxes= control printers
- Printers Folder= printers
- Private Character Editor= eudcedit
- Quicktime (Nếu cài)= QuickTime.cpl
- Regional Settings= intl.cpl
- Registry Editor= regedit
- Registry Editor= regedit32
- emote Desktop= mstsc
- Removable Storage= ntmsmgr.msc
- Removable Storage Operator Requests= ntmsoprq.msc
- Resultant Set of Policy (XP Prof)= rsop.msc
- Scanners and Cameras= sticpl.cpl
- Scheduled Tasks= control schedtasks
- Security Center= wscui.cpl
- Services= services.msc
- Shared Folders= fsmgmt.msc
- Shuts Down Windows= shutdown
- Sounds and Audio= mmsys.cpl
- Spider Solitare Card Game= spider
- SQL Client Configuration= cliconfg
- System Configuration Editor= sysedit
- System Configuration Utility= msconfig
- System File Checker Utility (Scan Immediately)= sfc /scannow
- System File Checker Utility (Scan Once At Next Boot) = sfc /scanonce
- System File Checker Utility (Scan On Every Boot) = sfc /scanboot
- System File Checker Utility (Return to Default Setting) = sfc /revert
- System File Checker Utility (Purge File Cache) = sfc /purgecache
- System File Checker Utility (Set Cache Size to size x) = sfc /cachesize=x
- System Properties = sysdm.cpl
- Task Manager = taskmgr
- Telnet Client = telnet
- User Account Management = nusrmgr.cpl
- Utility Manager = utilman
- Windows Firewall ( tường lửa) = firewall.cpl
- Windows Magnifier = magnify
- Windows Management Infrastructure = wmimgmt.msc
- Windows System Security Tool ( công cụ bảo mật) = syskey
- Windows Update Launches = wupdmgr
- Windows XP Tour Wizard = tourstart
Share on Google Plus

About Mr.Cuong

    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Cám ơn bạn đã đọc bài viết tại blog của mình.
Nếu cảm thấy blog có nhiều bài hữu ích , các bạn hãy Bookmark(nhấn Ctrl_D) hoặc Đăng kí nhận tin qua RSS site mình để không bỏ qua các bài viết tiếp theo của mình. Chúc các bạn vui vẻ !